Zdravotechnické inštalácie

Zdroj vody a jej kvalita, spôsob úpravy kvality vody, systém rozvodov pitnej a odpadovej vody, spôsob ohrevu pitnej vody, rozvody plynu do kuchyne a kotolne, montáž sanity, predstavujú zdravotechnické inštalácie.

Okrem výberu vhodných materiálov je dôležité aj ich správne naplánovanie a nadimenzovanie.

Len pár klikov a zistite čo vás to bude stáť v profesii Zdravotechnické inštalácie.

Zadaním údajov k vašej stavbe sprístupníte výpočty cenovej ponuky v danej profesii.

Sumy sú včetne 20% DPH a  sú tu nacenené odskúšané a prepláchnuté rozvody ZTI s certifikáciou systémov so zárukou na montáže 4 roky! Sanitárne zariadenia niesú súčasťou cenovej ponuky a naceníme vám ich na základe vášho dodatočného zadania.

Charakteristiky materiálových skladieb jednotlivých profesií sú popísané v cenových ponukách, ktoré dostanete mailom po kliku na “Vyžiadať cenovú ponuku“.


Rozpočet pre odberateľa

* - povinné položky


Špecifikácia pre ZTI