Vykurovanie, chladenie

Na základe parametrov vášho domu navrhneme najvhodnejšie riešenie vykurovania/chladenia.

Vykurovanie a chladenie priestoru môže byť zabezpečené sálaním z podláh, zo stien, distribúciou vzduchovodmi, prípadne vykurovanie radiátormi. Najčastejšou chybou v relizáciách systémov vykurovania je nesprávny návrh hydrauliky rozvodov a poddimenzovanie výkonu vykurovacích plôch, čím dochádza k prehrievaniu podláh nad úroveň hygienických noriem.

Takéto nesprávne zrealizované vykurovacie plochy zapríčiňujú zdravotné problémy v podobe vysýchania kĺbov a slizníc, porúch pohybového ústrojenstva. Realizujeme systémy, kde zdrojmi tepla môžu byť kotle, solárne systémy a tepelné čerpadlá, ktoré sú zároveň aj zdrojom chladu.

Len pár klikov a zistite čo vás to bude stáť v profesii Vykurovanie / Chladenie.

Zadaním údajov k vašej stavbe sprístupníte výpočty cenovej ponuky v danej profesii.

Suma je včetne 20% DPH a  je tu nacenený funkčný celok systému, včetne uvedenia do prevádzky, vyregulovania systému a zaškolenia obsluhy, s certifikáciou systému so zárukou na montáže 4 roky!

Charakteristiky materiálových skladieb jednotlivých profesií sú popísané v cenových ponukách, ktoré dostanete mailom po kliku na “Vyžiadať cenovú ponuku“.

Pozn. Cenové ponuky zahŕňajúce tepelné čerpadlo alebo solárne kolektory nezohľadňujú odpočet štátnej dotácie “Zelená domácnostiam“, ktorej výška pri tepelných čerpadlách je max. 3400€ a pri solárnych kolektoroch je max. 1750€.


Rozpočet pre odberateľa

* - povinné položky


Špecifikácia pre Vykurovanie/Chladenie