Poradenstvo a revízie

Konzultovať vaše stavebné zámery s odborníkmi v obore technických zariadení budov má podstatný prínos pre plánovanie tepelnej pohody vo vašom obydlí. Pomôžeme vám zodpovedne naplánovať a hlavne zrealizovať profesie zabezpečujúce harmonický obytný priestor vo vzťahu k zdraviu, ekonomike prevádzky a údržbe vašej budovanej či rekonštruovanej stavby. Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu.

Diagnostiku nefunkčných častí prevádzkovaných systémov a problematických miest stavby (tepelné mosty, úniky z rozvodov a pod.) realizujeme termovíziou, meraním vlhkosti vzduchu, pocitovej teploty, rozborom kvality vody, tlakovými skúškami. Zároveň vám navrhneme aj najlepší spôsob riešenia odstránenia závady.

Desaťročia našich skúseností s diagnostikami závad na rozvodoch skrytých v podlahách a stenách dávajú za pravdu tvrdeniu, že nie každý je Majster, kto to o sebe tvrdí. Či už murár zvárajúci plastové vodovodné potrubia alebo stolár zapájajúci plynový šporák...majstrov je veľa, no zodpovednosť je na investorovi.

20rokov vykonávame revízie, montáž a servis plynových rozvodov a spotrebičov v bytových a rodinných domoch, v priemyselných budovách, odborne spôsobilou osobou podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.