Vetranie, vysávanie

Kvalita vzduchu je podmienená viacerými faktormi, najmä množstvom CO2  v ovzduší, teplotou a vlhkosťou vzduchu, prachovými časticami a roztočmi v ovzduší. Kvalita vzduchu má teda priamy vplyv na zdravie človeka.

Správny návrh a realizáciu automatického vetrania vášho domu zabezpečíme prevereným systémom, pri ktorom spätne získavate vyprodukované teplo i vlhkosť v dome.  Zároveň oceníte aj zvukový komfort samotného realizovaného vetrania.

Centrálne vysávanie bez hluku a zbytkového prachu výrazne zvýši komfort užívania vášho domu a citeľne zníži alergénne zložky v ovzduší. Správny návrh a inštalácia vedenia potrubných rozvodov vysávania predchádza upchávaniu potrubí a znižovaniu podtlaku v rozvodoch.

Len pár klikov a zistite čo vás to bude stáť v profesii Vetranie / Vysávanie.

Zadaním údajov k vašej stavbe sprístupníte výpočty cenovej ponuky v danej profesii.

Suma je včetne 20% DPH a  je tu nacenený funkčný celok systému, včetne uvedenia do prevádzky, vyregulovania systému a zaškolenia obsluhy, s certifikáciou systému so zárukou na montáže 4 roky!

Charakteristiky materiálových skladieb jednotlivých profesií sú popísané v cenových ponukách, ktoré dostanete mailom po kliku na “Vyžiadať cenovú ponuku“.


Rozpočet pre odberateľa

* - povinné položky


Špecifikácia pre Vetranie / vysávanie